Dlaczego warto postawić na coaching indywidualny? - skypark24.pl

Dlaczego warto postawić na coaching indywidualny?

Problem z samorozwojem może pojawić się w każdym wieku. Często wiąże się z brakiem satysfakcji ze swojego życia, niewiedzą, jaką drogę kariery wybrać, na jakie cele postawić. Rosnąca frustracja i niezadowolenie może narastać z każdym nowym dniem. Coaching indywidualny powstał z myślą o tych osobach, które cenią indywidualne podejście, pracę ze specjalistą 1 na 1, czyli klient i coach. Niegdyś tak popularne grupowe spotkania z coachami często zastępuje się takimi specjalistycznymi usługami. Przynoszą one znacznie więcej korzyści. Rezultaty z takich spotkań można też zauważyć dużo szybciej, co przerywa wszystkie bolesne doświadczenia. Znacznie szybciej człowiek jest w stanie przejąć kontrolę nad swoimi życiem i odzyskać utracone szczęście.


Zalety skorzystania z treningu indywidualnego


Tak samo jak ciało, tak i umysł potrzebuje ciągłego rozwoju. Samorealizacja może być dobrym posunięciem w każdym wieku, pomaga lepiej radzić sobie z rzeczywistością, ze stresem, który we współczesnym świecie jest tak często obecny. Coaching indywidualny może być pomocy zwłaszcza w środowisku biznesowym, w świecie okrutnym, w którym często człowiek nie jest w stanie sobie poradzić bez pomocy. Spotkania z coachem okażą się pomocne przede wszystkim dla tych osób, które nie chcą działać jak dawniej, potrzebują jasnych wskazówek, co zrobić, żeby poprawić swoje funkcjonowanie w tym świecie. Po pierwszej sesji klient jest w stanie dowiedzieć się, co przeszkadza mu w osiągnięciu swoich założeń. Czasami taka osoba nie jest do końca świadoma, gdzie chciałaby podążyć, wówczas potrzebna jest większa praca nad wydobyciem tego indywidualnej drogi. Ukierunkowuje się myślenie uczestnika szkolenia. Przychodzi większa pewność siebie. Ukazują się też te cechy, które należy pielęgnować. Wybiera się strategię, którą warto podążać. Taka osoba uczy się też, jak powinna postępować ze swoim czasem, jak odpoczywać.


Coaching indywidualny czy spotkanie z terapeutą


Pojawiające się problemy w pracy często przynoszą myśli, żeby szukać pomocy u specjalistów. Coaching indywidualny to dobre rozwiązanie, gdy przychodzi potrzeba skupienia się na teraźniejszych sprawach. Terapia z psychologiem jest idealna, gdy trzeba poradzić sobie z przeszłością. Coach skupia się na teraźniejszości, żeby móc później przejść na nakreślenie jasnej przyszłości. Nie trzeba robić długich planów na przyszłość, wystarczy odstęp kilkumiesięczny. Poprzez dobrze prowadzoną rozmowę z trenerem można wydobyć potencjał człowieka, nauczyć go, jak ma reagować na dane sytuacje, głównie te, które pojawiają się w środowisku pracy. Na sesjach klient uczy się przede wszystkim asertywności, jest ona kluczem do sukcesu. Szuka się tam rozwiązań racjonalnych, które nie są ponad siły danej osoby uczestniczącej w spotkaniach, dzięki temu jest ona w stanie zrozumieć, że ma kontrolę nad swoim życiem. Miejsca spotkania z takim coachem mogą być różne, często jest to profesjonalny gabinet, który zapewnia ciszę i spokój tak potrzebne w każdej sesji z trenerem.

Słowa kluczowe:coaching indywidualny,